TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Ağız Diş Sağlığı Teknikeri Eğitimleri (ADTE)
  • 4,763

Dişhekimlerinin ağız-diş sağlığı hizmeti vermeleri sırasında ağız-diş sağlığı teknikerleri ile uyumlu çalışmaları dişhekimlerinin klinik performansına katkı sağlaması açısından çok önemlidir. TDB Akademi tarafından gerek muayenehanenin etkili bir şekilde yönetiminden gerekse klinik ortamda ergonomik çalışma sistematiğinin sağlanmasından sorumlu olan ön lisans eğitimi almış olan teknikerlerin ihtiyaçlara ve güncel gelişmelere paralel olarak mesleki ve bireysel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla  bilimsel temelli konferans ve uygulamalar içeren  sürekli eğitim programları hazırlanmıştır.


2016 yılında yapılan eğitimlerin detaylarını görmek için tıklayınız.