TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Diş Protez Teknikeri Eğitimleri (DPTE)
  • 4,349

Dişhekimlerinin ağız-diş sağlığı hizmetlerindeki başarısında ve kullanılan dental materyallerin doğru, uygun, güncel bilgiler ışığında restorasyonlara dönüştürülmesi ile de  verilen hizmetin kalitesinin arttırılmasında diş protez teknikerlerinin  önemli katkısı bulunmaktadır. Dişhekimi ile diş  teknikerinin arasındaki  etkin iletişimin ve kooperasyondaki uyumun geliştirilmesi kadar, laboratuvardaki uygulamaları yapan teknikerlerin beceri ve bilgilerinin arttırılması da hastalara verilen ağız-diş sağlığı hizmetinin en üst seviyede olmasına imkan tanıyacaktır. İşte tüm bu nedenlerle TDB Akademi hazırladığı bilimsel etkinlikler yelpazesine; hem sadece diş protez teknikerlerine hem de yine aynı grup paydaşlarla dişhekimlerine eş zamanlı verilecek konferans ve uygulamalı kursları dahil etmiştir. TDB Akademi tarafından hazırlanan; gerek dental materyallerdeki gerekse teknolojideki güncel  gelişmelerin aktarılacağı bu etkinlikler  diş  protez teknikerlerinin sürekli eğitimlerine önemli katkı sağlayacaktır.