TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB Akademi - Dişhekimleri Odası Etkinlikleri (TDBA-OE)
  • 5,707

TDB Akademinin misyonu, ülkemizdeki tüm meslektaşlarının standartları önceden belirlenmiş ve tanınmış mesleki sürekli eğitimin etkinliklerine ulaşmalarını sağlamak ve böylelikle topluma verilen ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini arttırmaktır. Bu nedenlerle  TDB akademi ülkemizde bulunan 34 Dişhekimleri Odasından gelen önerileri değerlendirerek ve bölgelerin de ihtiyaçlarını göz önüne alarak ev sahipliğinin bölgedeki Dişhekimleri Odasınca karşılanacağı,  program ve içeriğinin ise TDB Akademi  tarafından hazırlanacağı TDB Akademi-Oda Etkinliklerini de faaliyet alanı içerisine almayı uygun bulmuştur. Bu surette TDB Akademi Ankara’da düzenlenen ancak ulaşılamayan etkinlikler meslektaşlarımızın bölgelerinde de yaygınlaşarak artacak ve daha fazla meslektaşımızın bu etkinliklerden yararlanmasının yolu açılmış olacaktır.